Tundeküllaste kohtumisteni!

MTÜ Tunne soov on aidata Su organisatsioonil ennast paremini mõista, seeläbi areneda ja olla rohkem kooskõlas oma visiooniga.

“Inimesed võivad unustada selle, mida me neile ütlesime või tegime, aga nad ei unusta kunagi seda tunnet, mis me sellega neile tekitasime.”
Maya Angelou
USA kirjanik ja luuletaja

Koolitaja

Karoliine Aus

Olen tegutsenud noortevaldkonnas juba üle kümne aastat ning hetkel täiendan oma teadmiseid TÜ Pärnu kolledžis teenusedisaini ja juhtimse erialal ning varasemalt olen õppinud Tallinna Ülikoolis noorsootööd.

Selle aja jooksul olen töötanud nii kohalikes kui üleriigilises noorsootööasutuses ning näinud lähedalt MTÜde toimimist ja arendamist. Kuna MTÜtajad on enamasti Hunt Kriimsilmad, olen minagi saanud õppida erinevaid töid brändingust, töötajate hoiust kuni strateegiate loomiseni välja.

2023. aasta kevadel sain esimese kogemuse ka õppejõuna – mul oli au kokku panna ning sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse tudengitele anda ainet “Sissejuhatus noorsootöösse”. Ka antud kursust on võimalik tellida. 

MTÜ Tunne on justkui platvorm, mis annab mulle võimaluse jagada oma kogemusi ja teadmiseid mängulisel ja kaasaval moel. Kõiki koolitusi toetavad teenusedisaini meetodid.

Koolitustest

  • Teekond ühiste sihtideni
  • Organisatsiooni nägu & hääl
  • Töötaja enesehoid
Foto: Tiina Oja

Teekond ühiste sihtideni

Koolituse “Teekond ühiste sihtideni” eesmärk on tagada, et organisatsiooni pakutavad teenused oleksid inimesekesksed, vastavad sihtrühma vajadustele ja soovidele ning edendavad seeläbi organisatsiooni missiooni ja ühiskondlikku mõju. 

Koolitus sobib vabaühendustele, noorsootöö- ja noorteorganisatsioonidele, haridusasutustele ja väiksematele ettevõtetele. Koolituse soovituslik pikkus on kaks päeva ning sellele järgneb veebikohtumine arengute analüüsimiseks. 

Organisatsiooni nägu & hääl

Koolituse “Organisatsiooni nägu & hääl” eesmärk on tagada organisatsiooni jagatavate sõnumite on selgus ning arusaadavus sihtgrupile. Vahel on nii, et ise küll teame, mida soovime edasi anda, kuid  meie visuaal ja valitud keel ei toeta sõnumite jõudmist kohale. Seetõttu on oluline võtta aega selle mõtestamiseks, panna paika kellele sõnumeid jagatakse, miks ja kuidas seda tehakse.

Koolitus sobib vabaühendustele, noorsootöö- ja noorteorganisatsioonidele, haridusasutustele ja väiksematele ettevõtetele. Koolituse pikkus on kokkuleppeline.

Töötaja enesehoid

Koolituse “Töötaja enesehoid” eesmärk on anda kollektiividele töövahendid, kuidas iseenda ja üldisemalt kollektiivi vaimset tervist hoida. Koolitus toetab positiivse vaimse tervise hoidmist, ühiste kokkulepete tegemist ja piiride seadmist. Eriti oluline on teema kollektiividele, kes tegutsevad pidevalt teiste inimestega koos ja nende heaks – nt noorsootöötajatele.

Koolitus sobib meeskondadele, kes soovivad töörõõmu ja ühtsustunnet kasvatada ning hoida oma “tassi täis”. Koolituse pikkus on kokkuleppeline.

TELLI koolitus

Email

karoliine@tunnefest.ee

telefon

+372 5373 5107

Tagasiside

Koolitaja polnud üleolev, ta suutis juhendada ja suunata, nagu tegu oleks mu vana sõbraga. Õhkkond oli vaba, mugav, tundsin end julgelt ja väärtustatult.
Head meetodid, nipid-trikid, kuidas inimeste tähelepanu püüda, kuidas vestlust arendada, suunata ja kokku võtta, kuidas loovülesandeid üles ehitada. Oli igati positiivne, innustav, inspireeriv, tekitas tahtmise ise ka oma unistused täide viia. 🙂
Koolitusel osaleja
"Nullist sajani" projektikirjutamine
Mulle meeldis, et koolitus oli väikeses grupis, sai palju personaalsemalt oma kogemusi jagada ja üksteist kuulata. Ülesanded olid väga mõtlema panevad ja ennast analüüsivad. Kõigile osalejatele anti võimalus oma mõtteid teistega jagada ja arutada. Koolituse ülesehitus oli mitmekülgne, oli nii grupitööd kui üksi mõtlemist.
Mulle meeldis, et koolitaja kaasas meid ja küsis meie mõtteid ning arvamust. Mind panid ka need teemad mõtlema ja enda elus muutusi tegema. Alti jõuab iga asi sinuni õigel ajal ja nii ka minule see koolitus. Koolitaja oli siiras ja südamega asja juures, teadis millest ta räägib ning hea, et rääkis ka oma kogemustest. Näiteks see et, sotsiaalmeedias saad ise valida millist sisu jälgid ja kui jälgid õigeid lehekülgi siis võid ka seal telefonis istumisest palju õppida.
Koolitusel osaleja
"Terviklik mina" vaimne tervis
See, et koolitaja kaasas meid kõikidesse ideedesse ja kõike sai proovida mitte ainult kuulata. Sai teada palju ajaplaneerimisest, ürituste korralduslikust poolest ja tiimitööst. Kuidas jõuda tiimina konsensuseni.
Koolitaja rääkis kaasavalt, selgitas asju ja mõtteid kui vaja või kui küsiti.
Koolitusel osaleja
"Nullist sajani" projektikirjutamine

Galerii